Skip navigation

E- gradiva za predmet gospodarjenje z odpadki


gradiva so narejena PO KATALOGU ZNANJ ZA PREDMET GOSPODARJENJE Z ODPADKI za višjo šolo ZA varstvo okolja in komunala

 

Vodja projekta: Nejc Zakrajšek, uni. dipl. inž. kem. inž.

 

Avtorji gradiva: dr. Srečko Zakrajšek,
dr. Branko Družina,
dr. Dušan Krnel,
Nejc Zakrajšek uni. dipl. inž. kem. inž.