Skip navigation

Američani so imeli prve predpise o odpadkih leta 1798

V ZDA so se prvi predpisi o ravnanju z odpadki pojavili koncem 18. stoletju, točneje 1798 leta in sicer v mestu Georgetown (danes je to del Washingtona), ki so prepovedovali širjenje odlagališč odpadkov na privatno zemljo ali odlaganje smeti ob cestah. Prvo organizirano zbiranje odpadkov, ki ga je plačala država se je v ZDA pričelo leta 1856.

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Američani so imeli predpise o odpadkih prej kot evropske države

Dopolnjevanje

Prvo organizirano zbiranje odpadkov so imeli v leta 1856 .

Enable JavaScript