Skip navigation

Definicija odpadkov in nekaterih drugih temeljnih pojmov

Odpadek

Foto odpadne, nerabne snovi

Foto razni odpadki

Kaj so odpadki?

Nevarni odpadek

Nevarne odpadke označujemo z oznakami:

Nevarni odpadki

Nevarni odpadki in okolje

Lastnosti nevarnih odpadkov

Delitev nevarnih odpadkov

Posebni odpadki

Radioaktivni odpadek

Oznake za radioaktivne odpadke

Komunalni odpadek

Komunalna odpadna voda

Povzročitelj in imetnik odpadkov

Poseg v okolje

Onesnaževanje okolja

Emisija

Obremenitev okolja