Skip navigation

Gospodarjenje z odpadki

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Gospodarjenje z odpadki mora biti sestavni del vseh projektov, tehnologij, procesov in postopkov in mora imeti za cilj čim manjše množine odpadkov pri določenem izdelku ali storitvi. To je mogoče doseči na različne načine. Ko odpadek nastane in ga moramo ustrezno uporabiti, predelati ali odložiti, govorimo o ravnanju z odpadki.

Dopolnjevanje

O gospodarjenju z odpadki govorimo če ali nastanek odpadkov.

Enable JavaScript