Skip navigation

Kaj so odpadki?

Odpadki so snovi, ki nastanejo kot vzporedni produkt civilizacije (nastajajo v tehnoloških procesih in/ali pri nekaterih človeških dejavnostih) in sicer v trdnem, tekočem ali plinastem agregatnem stanju, ki ga iz kateregakoli vzroka lastnik noče več imeti v posesti in ki ga ni mogoče ponovno uporabiti niti v snovnem niti v energetskem smislu. Po tej definiciji bi bil torej odpadek le tisti material, ki smo ga že procesirali in je v bistvu ostanek, ki ga je možno le odložiti oziroma nima več nobene uporabne vrednosti.

Nastanek odpadka je vezan na določeno mesto (vir), na čas, na vzrok in na količino.

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Odpadki so lahko v vseh treh agregatnih stanjih

Dopolnjevanje

Nastanek odpadka je vezan na določeno in nastane pri izdelavi izdelka, pri ali pri proizvodnji .

Enable JavaScript

Zanimivost

Kako gost je letalski promet