Skip navigation

Kompost iz odpadkov so poznali meščani že v 14. stoletju, na podeželju pa že davno prej

V tistem času so prevladovali predvsem odpadki, ki bi jih danes imenovali "nenevarni komunalni odpadki," torej takšni, ki so primerni za kompost, zato so jih delno že prodajali kmetom in vrtnarjem. To je tudi prvi znani podatek, da so odpadki dobili komercialno vrednost in s tem postali sekundarna surovina.

London je v tistem času poznal še drugo metodo kako se znebiti odpadkov. Ljudje so jih enostavno metali v Temzo ali v pritoke in kanale, ki so vodili v Temzo. Smrad je bil zaradi tega včasih neznosen. To je motilo tudi angleškega kralja Edvarda III, ki je leta 1358 zahteval od londonskega župana, da sprejme ukrep s katerim bo prepovedal metanje v Temzo "vse izmečke in ljudsko umazanijo."

Dopolnjevanje

Kompost iz odpadkov so poznali že v stoletju .

Enable JavaScript