Skip navigation

Komunalna odpadna voda

Komunalna odpadna voda je odpadna voda iz gospodinjstev in njej po naravi ali sestavi podobna voda iz proizvodnje ali storitvene ali druge dejavnosti ali mešanica teh odpadnih voda z odpadno vodo iz proizvodnje ali s padavinsko odpadno vodo. Komunalne odplake se zbirajo in prek kanalizacijskega sistema vodijo v čistilno napravo. V primeru da ni urejen centralni zbiralni sistem se komunalne odplake čistijo v manjših hišnih ali lokalnih čistilnih napravah.

Foto Slika odplak

Opis: Čistilna naprava za komunalne odplake