Skip navigation

Komunalni odpadek

Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti. Komunalne odpadke se zbira (vedno bolj se uveljavlja ločeno zbiranje) pri gospodinjstvih in v ekoloških otokih in odvaža na predelovalnice odpadkov z odlagališči.Opis: Komunalni odpadki

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Komunalni odpadki nastajajo samo v gospodinjstvih

Dopolnjevanje

Pri gospodinjskih odpadkih se vedno bolj ločeno zbiranje odpadkov.

Enable JavaScript