Skip navigation

Kratek pregled ravnanja z odpadki v preteklosti

Pregled zgodovine ravnanja z odpadki je izredno poučen, saj so bili problemi in tudi rešitve zelo podobne. Človek je skozi vso svojo zgodovino svoje dejavnosti odpadke zelo rad odmetaval v svoji neposredni bližini in se nato odselil, ko so smrad in težave zaradi neprimernega odlaganja postali nevzdržni. Kmalu so spoznali pomen uporabe organskih odpadkov za gnojila, v urbanih naseljih razvite Anglije in ZDA pa so spoznali praktičnost tudi zelo stare rešitve - sežiga odpadnih snovi.