Skip navigation

Nevarni odpadek

Nevarni odpadek je odpadek, ki vsebuje nevarne snovi in je razvrščen v eno od skupin odpadkov, določenih v klasifikacijskem seznamu nevarnih odpadkov.  

Nevarna snov je s predpisom določena snov, mešanica ali pripravek, ki je navzoča kot surovina, proizvod, stranski ali vmesni proizvod ali ostanek ali lahko nastane ob nesreči.

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Nevarne odpadke lahko odlagamo v posode za smeti

Dopolnjevanje

Nevarni odpadki so uvrščeni v seznam nevarnih odpadkov .

Enable JavaScript