Skip navigation

Nevarni odpadki

Najboljšo definicijo nevarnih odpadkov verjetno podaja RCRA (Resource Conservation and Recovery Act, ki ga je izdala ameriška agencija za okolje EPA) in sicer se glasi:

nevaren odpadek je snov ali substanca ali kombinacija več snovi ali substanc, ki zaradi svoje množine ali koncentracije ali fizikalnih, kemijskih, bioloških, infekcijskih ali drugih lastnosti lahko povzroči ali znatno prispeva k naraščanju smrtnosti ali naraščanju resnih ireverzibilnih ali onemogočenih reverzibilnih obolenj ali sproži oziroma pomeni njegova prisotnost bistveno ali potencialno nevarnost za človeško zdravje ali okolje, kadar se z njim (njimi) nepravilno ali neprimerno ravna, shranjuje, transportira, odlaga ali drugače rokuje.