Skip navigation

Nevarni odpadki in okolje

Tu bi lahko dodali še spremembe v okolju, ki jih povzročijo nevarne snovi ali substance, ki so sestavni del nevarnih odpadkov. Te spremembe so lahko vidne ali določljive s katerokoli kemijsko, fizikalno, biološko ali drugo metodo za ugotavljanje sprememb glede na prvotno stanje materije, to je pred prisotnostjo oziroma učinkovanjem substanc, ki so sestavni del nevarnih odpadkov.