Skip navigation

Obremenitev okolja

Obremenitev okolja je vsak poseg ali posledica posega v okolje, ki je izključno ali hkrati povzročila ali povzroča onesnaževanje okolja, tveganje za okolje ali rabo naravne dobrine. Čezmerna obremenitev okolja je obremenitev, ki presega mejne vrednosti emisije, standarde kakovosti okolja, pravila ravnanja ali dovoljeno rabo naravne dobrine. Celotna obremenitev so skupni vplivi in učinki več istovrstnih sestavin, skupna obremenitev pa so skupni vplivi in učinki vseh prisotnih raznovrstnih sestavin.

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Čezmerna obremenitev okolja pomeni preseganje zmožnosti okolja

 

Opis: Pristanišče z industrijo. Morske poti in pristanišča so izredno obremenjene zaradi transporta in skladiščenja surovin in izdelkov. V mnogih primerih je ob pristaniščih postavljena tudi industrija.

Dopolnjevanje

Čezmerna obremenitev okolja pomeni prekomerno ali rabo naravnih

Enable JavaScript

Zanimivost

O kmetijskih zemljiščih