Skip navigation

Odlagališča v Londonu so že 500 let na istih lokacijah

Že leta 1393 je bil izdan odlok za prebivalce Londona o prepovedi metanja vseh vrst odpadkov v vodne pritoke, leta 1388 pa je bil sprejet zakon, ki je veljal za celotno Anglijo. V nekaterih državah so bili zakoni, ki so urejali nekatera področja v zvezi z odpadki, sprejeti že veliko pred industrijsko revolucijo. Za London je znano, da je dobil zakon o razporeditvah zbirališč smeti in odlagališč že v začetku petnajstega stoletja in te lokacije so ostale praktično iste skoraj 500 let. Mnogi ljudje so mnogokrat, kljub zakonom, ravnali z odpadki po stari navadi, to je z metanjem smeti na ulice, v kanale, vodne pritoke.

Dopolnjevanje

London ima sedanje odlagališč za komunalne odpadke že od stoletja.

Enable JavaScript