Skip navigation

Odlaganje odpadkov v kleti

Arheološka odkopavanja v severnem področju Evrope, predvsem v Angliji, so pokazala, da so v mestih odpadke, ki jih niso mogli ponovno uporabiti (črepinje ipd.), odlagali kar v kleteh hiš. Tla so bila včasih pokrita tudi z več kot pol metra odpadkov. Te odpadke so pokrili s trsjem, to pa je bilo včasih izvor požarov in nemalokrat so zaradi tega izbruhnili požari, v katerih so pogorele cele četrti.  V Nemčiji so skušali problem svojih odpadkov odpraviti tako, da so odpadke v mestih nalagali na vozove, ki so v mesto pripeljali kmetijske pridelke.

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Ali je bilo odlaganje odpadkov v kleti hiš primerna oblika ravnanja z odpadki?

Dopolnjevanje

V Nemčiji so bili neprimerno odloženi tudi vzrok .

Enable JavaScript