Skip navigation

Odpadek

Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga njegov imetnik ali povzročitelj ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže, namerava ali mora zavreči. Odpadek je praviloma brez ekonomske vrednosti oz. ravnanje z njim povzroča stroške.

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Odpadki nimajo večje vrednosti, njihova obdelava praviloma stane

Dopolnjevanje

Snov ali predmet, ki ima določeno ceno odpadek.

Enable JavaScript

Zanimivost

Zakaj se v PE- LD ne sme pakirati nekaterih vrst hrane?