Skip navigation

Odpadki so tesno povezani z nastankom mest in koncentracijo prebivalstva

Odpadki, ki nastajajo v vsakdanjem človekovem življenju so stari toliko kot je star človeški rod. Prve zgodovinske dokaze o problemih, ki so jih povzročali odpadki omenjajo viri, ki so starejši od 5000 let, torej segajo v čas prve urbanizacije in nastanka mest. V času zgodnje civilizacije na področju Palestine je bila običajna praksa odpadke zakopavati (vsaj tako poroča Mojzes).