Skip navigation

Onesnaževanje okolja

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja.

 

Opis: Gradnja objektov, v ozadju toplarna - elektrarna

 

Opis: V rafineriji poteka pridobivanje goriv prek čiščenja nafte do pridobivanja posameznih sestavin z destilacijo. Pri vseh operacijah nastajajo tudi odpadki.

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Onesnaževanje okolja pomeni vsako vnašanje škodljivih snovi v okolje

V razmislek

ODV za kurjenje delno onesnažene biomase