Skip navigation

Oznake za radioaktivne odpadke


Znak za radioaktivne snovi

Zanimivost

Koliko je v Sloveniji radioaktivnih odpadkov?