Skip navigation

Pomanjkljivost in uporabnost definicije odpadkov

Odpadkov je zelo veliko vrst; tudi posamezni odpadki se glede na manjše različne vsebnosti drugih snovi lahko pomembno razlikujejo. Primer: kompost iz gospodinjskih odpadkov, ki vsebuje odpadke baterij (v zelo majhnih količinah) je neuporaben za gnojenje. Odpadki so po pravilniku o odpadkih razvrščeni v 20 glavnih skupin, ki imajo praviloma nekatere skupne značilnosti (v nekaterih skupinah pa niti to ne), vendar pa vsak odpadek zahteva svojo obravnavo.

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Vse odpadke je mogoče obdelati na enak način