Skip navigation

Posebni odpadki

Posebni odpadki nastajajo ponavadi v gospodarstvu (v vseh vejah industrije) in po svojih lastnostih ne predstavljajo kakšne posebne nevarnosti za zdravje ljudi ali za kontaminacijo okolja. Zaradi množine pa predstavljajo breme za okolje in jih je potrebno z relativno enostavnimi postopki procesiranja imobilizirati in odložiti. V to skupino odpadkov uvrščamo: blato in mulje čistilnih naprav, žlindre in pepele, sadro, gradbene odpadke, umetne mase in gume iz industrije, nekatere vrste anorganskih odpadkov ipd.

 

Opis: Gradbeni odpadki po rušenju starih objektov. Odpadki vsebujejo ponekod tudi sestavine komunalnih odpadkov

Dopolnjevanje

Značilnost posebnih odpadkov so in problemi z njimi.

Enable JavaScript