Skip navigation

Povzročitelj in imetnik odpadkov

Povzročitelj odpadkov je tisti, katerega delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov) in vsakdo, ki opravlja mešanje odpadkov ali druge predhodne postopke, ki spreminjajo lastnosti ali sestavo teh odpadkov.

Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali tisti, ki ima odpadke v posesti.

 

Opis: Odlaganje odpadkov na pločnikih v vrečah

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Vsak državljan je povzročitelj odpadkov