Skip navigation

Prvi zakoni na področju odpadkov so bili v Angliji

Anali angleških in nemških arhivov (kjer so ohranjeni) opisujejo predpise in uredbe, ki so urejali področje odpadkov. V Londonu so že leta 1297 uvedli zakonsko obveznost, da mora vsak hišni lastnik pred hišo zagotoviti prost dostop gasilcem, leta 1354 pa je izšel ukaz, da se morajo smeti iz vsake hiše odpeljati vsak teden. Da bi se ta ukaz lahko izvajal, je mestni svet Londona vzdrževal 12 specialno narejenih voz, ki so jih vlekli konji. Leta 1387 so ustanovili posebno komisijo, ki je po burni debati določila dneve in čas, ko so lastniki hiš v posameznih mestnih predelih morali postaviti smeti pred vrata, da so jih smetarji pobirali in naložili na omenjene vozove ter odvažali na prostor, določen za odlaganje odpadkov.

Dopolnjevanje

Angleži so imeli   za odpadke že leta .

Enable JavaScript