Skip navigation

Prvotno je bilo v mestih največ gospodinjskih odpadkov

Takratne odpadke so sestavljali predvsem odpadki iz gospodinjstev, nekaj pa je bilo odpadkov, ki so nastajali pri izdelovanju orožja, orodja ter uporabnih in okrasnih predmetov. Na podeželju z odpadki ni bilo posebnih problemov, le-ti so se začeli pojavljati z nastankom večjih naselij oziroma mest in naraščanjem gostote prebivalstva. S temi pojavi je povezano naraščanje proizvodnje odpadkov na enoto površine in upadanje deleža zemljišč, primernega za odlaganje odpadkov.

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

V starih časih je bilo v mestih največ odpadkov iz industrije

Dopolnjevanje

Včasih so bili najpogostejši odpadki iz .

Enable JavaScript