Skip navigation

Radioaktivni odpadek

Radioaktivni odpadek je odpadek, ki je zaradi določenih radioaktivnih lastnosti po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji uvrščen med radioaktivne odpadke. Radioaktivne odpadke ločimo na nizko, srednje in visoko radioaktivne odpadke.