Skip navigation

Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.
V ravnanje z odpadki sodijo vse faze in postopki kot so: zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom teh ravnanj in ukrepi po prenehanju delovanja naprave za ravnanje z odpadki.

 

Opis: Odvoz smeti izpred lokalov

 

Dopolnjevanje

Ravnanje z odpadki pomeni z odpadki, ko le ti že .

Enable JavaScript