Skip navigation

Razlika med pojmoma gospodarjenje in ravnanje z odpadki

Gospodarjenje z odpadki

Ravnanje z odpadki