Skip navigation

SLIKE - emisije

Opis: Toplarna - elektrarna na premog. Emisije so v zrak, nastajata pepel in žlindra, okolje je onesnaženo s toploto in hrupom

 

Opis: Industrijska cona ob velemestu

 

Opis: Emisije iz petrokemične industrije

 

Opis: Emisije iz kompleksa termoelektrarne