Skip navigation

SLIKE - odpadki iz gospodinjstev, z vrta, itd...

Opis: Komunalni odpadki, ki vsebujejo v glavnem plastiko in pločevinke

 

Opis: Komunalni odpadki, ki vsebujejo papir, karton, lepenko, kovine itd.

 

Opis: Komunalni odpadki po čiščenju starega objekta

 

Opis: Odpadki po jedi

 

Opis: Ekološki otok za komunalne odpadke

 

Opis: Zbiranje komunalnih in ločeno biološko razgradljiv odpadkov iz gospodinjstev

 

Opis: Pri obrezovanju »naravnih« skulptur nastaja zeleni odpad.

 

Opis: tipični komunalni odpadki