Skip navigation

SLIKE - Povzročitelj in imetnik odpadkov

Opis: Odpadki odloženi na ulici

 

Opis: Mešani odpadki po rušenju objektov v novo nastajajoči coni

 

Opis: Mešani odpadki po rušenju objektov v novo nastajajoči coni

 

Opis: Pri izkopu gradbenih jam ali jaškov nastajajo v glavnem inertni gradbeni odpadki

 

Opis: Nemarno urejeno skladišče drv in lesnih odpadkov za zimsko kurilno sezono zelo kazi okolje, zaradi zarjavelih plošč z ostrimi robovi pa je tak način skladiščenja nevaren.

 

Opis: Nemarno urejeno skladišče drv in lesnih odpadkov za zimsko kurilno sezono zelo kazi okolje, zaradi zarjavelih plošč z ostrimi robovi pa je tak način skladiščenja nevaren.

Tak objekt že kaže na črno odlagališče.

 

Opis: Mešani komunalni odpadki v zabojnikih iz pocinkane pločevine