Skip navigation

SLIKE - vpliv transporta na okolje

Opis: Vodni transport je velik onesnaževalec okolja in to zaradi emisij v vode in zrak in ob nesrečah.

 

Opis: Pri rečnem prometu pogosto pozabljamo, da so bili pogosto zaradi  priprave plovnih rek in kanalov izvedeni obsežni posegi v okolje. Promet tudi negativno vpliva na življenje v vodi in ob njej.

 

Opis: Primer kako so zaradi rečnega prometa naredili napravo za dvig oz. spust bark, ki je sicer  tehnični čudež, vendar ne sodi v čudovito naravno okolje.

 

Opis: Rečni transport zahteva tudi ustrezno infrastrukturo (pomoli, pristanišča, črpalke za gorivo itd.), kar vse negativno vpliva na okolje.

 

Opis: Železniški promet pomeni najbolj primeren način transporta, kljub temu zelo posega v okolje (izgled, emisije, hrup, nesreče ipd.)

 

Opis: Most če zaliv. Hud vihar pred leti ga je poškodoval in pometel v morje nekaj avtomobilov.

 

Opis: Most če zaliv

 

Opis: Vse kar je naravno so oblaki

 

Opis: Vse kar je naravno so oblaki, drugo je kultivirana krajina

 

Opis: Prometna infrastruktura oblikuje izgled in življenje mest.