Skip navigation

Strokovna terminologija o odpadkih

1.0. Kratek pregled ravnanja z odpadki v preteklosti

1.1.Definicija odpadkov in nekaterih drugih temeljnih pojmov

1.2. Pomanjkljivost in uporabnost definicije odpadkov

1.3. Razlika med pojmoma gospodarjenje in ravnanje z odpadki

1.4. Sestavine gospodarjenja z odpadki

1.5. Sestavine ravnanja z odpadki

1.6. Zaporedje sestavnih delov ravnanja z odpadki (zbiranje, transport, obdelava, predelava, odstranjevanje)

1.7. Mesto in vloga ravnanja z odpadki v krožnih snovnih tokovih

1.8. Glavne skupine virov nastanka odpadkov