Skip navigation

Vprašanja razni odpadki

Dopolnjevanje

Odpadek je snov, ki je v seznam ene od skupin .

Enable JavaScript

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Odpadke je potrebno zbirati in z njimi ustrezno ravnati