Skip navigation

Stanje z odpadki v Sloveniji – lastnosti in velikostni razredi

Načini obstoječega ravnanja z odpadki

Vprašanja

Nastali odpadki in ravnanje z njimi

Količine predelanih odpadkov v Sloveniji po vrstah

Ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji

Komunalni odpadki

Količine komunalnih odpadkov

Količina nastalih komunalnih odpadkov v RS od leta 2003 do 2006 na prebivalca

Nevarni komunalni odpadki v Sloveniji