Skip navigation

Uporaba in snovne izrabe materialov v odpadkih (papir in karton, steklo, kovina, plastika, guma, biološko razgradljivi odpadki)

Uporaba in snovna izraba materialov v odpadkih

Uporaba materialov iz odpadkov v proizvodnji

Kako predeluje odpadne snovi podjetje DINOS

Koliko zberemo in predelamo odpadkov v Sloveniji

Za odpadke mora poskrbeti imetnik odpadkov

Operativni načrt v Sloveniji

Sortirnice odpadkov

Ločevanje mešanih odpadkov v sortirnicah

Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru

Reciklažni ali ekološki otoki so nujni del ločenega zbiranja odpadkov

Prednosti delovanja sodobnih suhih sortirnic

Odpadki iz sortirnic suhih odpadkov

Ločevanje umetnih snovi v sortirnicah

Ročno in avtomatsko sortiranje materialov

 

Opis: Ločeno zbran karton