Skip navigation

Stanje z odpadki v Sloveniji

V Sloveniji nastane in se zbere iz proizvodnih dejavnosti okrog 6.000.000 ton odpadkov, komunalnih odpadkov pa je okrog 850.000 ton, od tega se zbere 630.000 in na odlagališčih konča 480.000 ton, predela pa se okrog 150.000 ton.

 

Po izkušnjah iz razvitih držav je mogoče iz komunalnih odpadkov izločiti okrog 50 % snovi in jih uporabiti v proizvodnji novih materialov kot surovine ali sekundarne surovine. V Sloveniji tega deleža ne dosegamo, ker je bil celoten koncept usmerjen v odlaganje odpadkov, vendar pa se stanje počasi izboljšuje, saj se v vedno več mestih uvaja ločeno zbiranje odpadkov pri gospodinjstvih, ekološki otoki in celo zbiranje ločenih frakcij od vrat do vrat. Ko bo prišlo do sistema zaračunavanja odpeljanih odpadkov na gospodinjstvo, se bo stanje še izboljšalo. Obenem je v Sloveniji težava tudi pri predelavi zbranih frakcij odpadkov, saj se šele ustanavljajo podjetja za predelavo posameznih frakcij.

Kljub temu pa smo na določenih področjih (papir, kovine, steklo), ki so bila komercialna in urejena že v preteklosti, kar na zadovoljivem nivoju.

 

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Pomemben vzvod in spodbuda ločenemu zbiranju odpadkov je nizka cena odvoza odpadkov: