Skip navigation

Kemijski postopki za obdelavo odpadkov

Kemijski postopki se najpogosteje uporabljajo za pripravo odpadkov za nadaljnje procesiranje. Med te postopke spadajo:

- kalcinacija

- kataliza

- klorinoliza

- elektroliza

- hidroliza

- obarjanje

- mikrovalovna razelektritev

- nevtralizacija

- oksidacija

- redukcija

- fotoliza

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Ali sodi sejanje med kemijske postopke za obdelavo odpadkov:

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Kalcinacija je proces, ki poteka pri sobni temperaturi

Dopolnjevanje

Elektroliza je razkroj snovi s električnega .

Enable JavaScript

V razmislek

Katere so nevarne koncentracije organskih topil?