Skip navigation

Biološka predelava odpadkov

Pri bioloških postopkih potekajo tudi kemijske reakcije. Ti postopki se razlikujejo od kemijskih postopkov predvsem po tem, da te reakcije potekajo s pomočjo mikroorganizmov. Razdelimo jih v dve skupini in sicer na:

- anaerobne postopke - to so tisti, ki potekajo pod vplivom mikroorganizmov brez prisotnosti kisika. Pri tem nastaneta v glavnem metan in ogljikov dioksid.

- aerobni postopki - to so tisti, ki potekajo pod vplivom mikroorganizmov v prisotnosti kisika. Pri tem nastanejo produkti oksidacije organskih molekul - največ ogljikov dioksid in voda.

 

Opis: Hišna naprava za čiščenje komunalnih odplak

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Anaerobni postopki potekajo v prisotnosti kisika:

Dopolnjevanje

Aerobni postopki predelave bioloških odpadkov potekajo pod vplivom .

Enable JavaScript

Zanimivost

Kengurujeva bakterija proti globalnemu segrevanju