Skip navigation

Naravne danosti različnih lokacij obstoječih in načrtovanih odlagališč

Stanje odlagališč v Sloveniji

Podatki o odlagališčih komunalnih odpadkov v Sloveniji

Stanje odlagališč ni usklajeno z načrtom razvoja

Vprašanja na temo odlagališč komunalnih odpadkov

Industrijska odlagališča v Sloveniji (stanje oktober 2007)

Vprašanja na temo odlagališč industrijskih odpadkov