Skip navigation

Stanje na področju odlaganja odpadkov v Sloveniji

V Sloveniji je odlaganje še vedno najbolj uporabljan način ravnanja z odpadki

Količine odpadkov, odloženih na odlagališčih za nenevarne odpadke v Sloveniji

Koliko odpadkov zbranih z javnim odvozom je končalo na odlagališčih

Količine odloženih komunalnih odpadkov na slovenskih odlagališčih

Količina odloženih odpadkov na odlagališčih inertnih in nenevarnih odpadkov v Sloveniji

 Emisije metana iz odlagališč metana v Sloveniji

Stroški zmanjšanja emisij iz odlagališč v Sloveniji