Skip navigation

Uporabnost načinov termične obdelave odpadkov in primernost glede na lastnosti in vrsto odpadkov

Prednost uporabe odpadkov kot goriva

Kdaj je dovoljena uporaba odpadkov za gorivo?

Pomemben parameter termične obdelave je izkoristek

Sežigalnice odpadkov morajo biti v bližini mesta

Blizu mesta je lažje doseči gradnjo manjših naprav

Primer uspešno delujočega incineratorja v Avstriji

Formula za izračun celotnega izkoristka incineratorja

Incineracija odpadkov v ZDA