Skip navigation

EU inovativne tehnologije za odpadke

EU okoljski projekti s področja odpadkov, v okviru katerih so bile razvite inovativne tehnologije in izdelki.

 

Na spletnih straneh: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm in http://ec.europa.eu/environment/life/themes/waste/index.htm je mogoče najti sistematičen pregled projektov, usmeritev in podatkov s področja varovanja okolja in problematike odpadkov v EU.

 

V nadaljevanju je opisanih nekaj projektov, v okviru katerih so razvili inovativne izdelke, katerih proizvodnja povzroča manj odpadkov, oziroma so izdelki in odpadki takšni, da je mogoče njihova ponovna uporaba ali recikliranje. Prikazane so tudi nekatere inovativne tehnologije za predelavo odpadkov.

Zanimivost

Palmovo bio olje in uničevanje gozdov