Skip navigation

Eksplozivne snovi

Eksplozivne snovi najpogosteje razdelimo na več skupin glede na različne dejavnike, npr. na način delovanja, kemijske lastnosti, kemijske lastnosti, funkcionalne skupine, ki jih vsebujejo molekule itd.

Predstavniki te skupine nevarnih snovi so:

  • primarne eksplozivne snovi (peroksidi),
  • sekundarne eksplozivne snovi - vojaški in gospodarski eksplozivi (karbogel, donarit, vitezit, metanit, karbonit),
  • pirotehnični izdelki,
  • smodniki,
  • itd.
Podrobnejša razdelitev eksplozivnih snovi je opisana v dodatnem gradivu v poglavju 1.1.3 Eksplozivne snovi.

Študij primera

Kateri R stavki sodijo k eksplozivnim snovem?

Namig: Poišči v Uradnem Listu - http://www.uradni-list.si/1/content?id=43566 (26.8.2010)