Skip navigation

Fungicidi

Fungicidi so sredstva zoper fitopatogene in saprofitne glive, ki so povzročitelji glivičnih bolezni rastlin. Glivice žive kot zajedalci na rastlinah. Glivične bolezni, ki so najbolj razširjene pri nas so: peronospora na vinski trti, škrlup na jablanah in hruškah, jablanova plesen, fitoftora ali krompirjeva plesen itd.

Glavne vrste oziroma skupine fungicidov bi lahko razdelili v šest skupin, in sicer:

heksaklorobenzen, ditiokarbamati, ftalimidi, organske spojine živega srebra, pentaklorofenol ter druge predvsem anorganske spojine.