Skip navigation

Herbicidi

Herbicidi so sredstva za zatiranje plevelov, parazitnih cvetnic, alg in lišajev. Uporaba herbicidov se je začela že pred več kot sto leti, in sicer so takrat uporabljali za ta namen spojine kot so žveplova (VI) kislina, natrijev klorat, arzenov trioksid, natrijev arzenit, železov in bakrov sulfat, natrijev borat ipd., vendar so se izkazali za neprimerne iz več razlogov. Najpomembnejši je bila nevarnost pri delu s temi spojinami zaradi izredne strupenosti, drugi pa nespecifičnost delovanja samo za posamezne vrste in skupine rastlin.

Herbicide bi lahko razdelili na več načinov in sicer:

  • na podlagi kemijske strukture;
  • na podlagi tega, kdaj se sredstvo lahko uporabi (npr. pred setvijo kultur, po setvi vendar pred vzkalitvijo ali po vzkalitvi, ko naj bi herbicid deloval selektivno);
  • po mehanizmu delovanja (npr. selektivno učinkoviti le za posamezne vrste) itd.

Z izjemo nekaj kemikalij so herbicidi za sesalce praviloma zelo strupeni. Te spojine so kisline, amini, estri in fenoli in so glede na to, da poteka vnos v glavnem preko kože, močni dražljivci, ki povzročajo vnetja in izpuščaje. Glavni dve skupini spojin, ki se uporabljata kot herbicidi, sta klorofenoksi spojine in derivati bipiridila. Poleg teh spojin se uporabljajo še acetanilini, amidi, alifatske kisline, dinitroanilini, nitriti, triazini - najbolj znan herbicid iz te skupine je razvpiti atrazin.