Skip navigation

Hrana in pitna voda

Veliko množino teh snovi človek konzumira prek hrane in vode, zato so mnoge države že pred leti sprejele predpise, kolikšno množino kemičnih substanc, ki imajo mutagene učinke, lahko vsebujeta hrana in pitna voda. V hrani se pojavlja več skupin mutagenih substanc in sicer: poliaromatski ogljikovodiki (v sledovih), ki nastajajo pri zgorevanju in pirolizi (dimljena hrana vsebuje poleg tega še rakotvoren benzopiridin), pojavljajo se N-nitrozo spojine, ki so dokazano rakotvorne, nato mikotoksini (predvsem pri skladiščenih žitaricah, kjer se razvijajo plesni, ki jih proizvajajo), v rastlinski hrani pa se lahko pojavljajo fenoli. Aldehidi se pojavijo v hrani kot naravne sestavine arome. Nekateri se uporabljajo v relativno visokih koncentracijah (formaldehid, acetaldehid, krotonaldehid, furfural, glicidaldehid, malondialdehid, akrolein, vanilin in citral) kot aditivi hrani. Velik problem so tudi fitofarmacevtski pripravki, njihovi ostanki in metaboliti, ki so včasih celo bolj zdravju škodljivi in mutageni kot sami pripravki. Tudi pitna voda je mnogokrat kontaminirana, s sicer nizkimi koncentracijami mutagenih substanc, ki pa so zaradi kumulativnih lastnosti lahko zelo zdravju škodljive.