Skip navigation

Insekticidi

Sredstva zoper škodljive insekte. Insekticidi, ki se uporabljajo danes, so brez izjeme nevrotoksini, delujejo torej na živčni sistem. Centralni živčni sistem je pri insektih izredno dobro razvit in popolnoma drugačen kot pri sesalcih. Specifična struktura biokemičnih in fizioloških značilnosti živčnega sistema ciljnih organizmov sta bili osnova za razvoj insekticidov s posebnimi lastnostmi. Raziskovalcem še ni uspelo razviti specifičnih sredstev, ki bi delovala le na živčni sistem insektov, tako da imajo te snovi vpliv tudi na živčni sistem višjih organizmov.

To je izredno velika skupina fitofarmacevtskih sredstev zato jih razdelimo po kemijskih skupinah, ki so značilne za spojine ali po glavni značilnosti delovanja.

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Biocid je snov, ki spodbuja življenje

Namig