Skip navigation

Kokain

Kokain (25 milijonov Američanov je vzelo to drogo leta 1986 vsaj enkrat, 5 milijonov pa je bilo rednih uživalcev) - dokazano je, da je število (telesno in du­ševno) prizadetih otrok dva- do tri- krat večje pri rednih uživalcih te droge kot pri kontrolni populaciji, ki ne uživa te droge.