Skip navigation

LSD

LSD (dimetilamid lizergove kisline) je bil sin­tetiziran leta 1943 v farmacevtski tovarni Sandoz v Baslu. Njegove halucinogene lastnosti je slučajno odkril raz­iskovalec, ki ga je tudi sintetiziral. Ko je odpipetiral nekaj mililitrov te substance iz čaše, mu je v usta prišla ne­znatna količina raztopine te substance, ki je čez približno pol ure povzročila halucinacije in "čudovite sanje". LSD je pokazal svojo teratogeno delovanje koncu 60. let. Takrat so ocenili, da je vsaj 4 milijone Američanov poskusilo to drogo. Nekatere poškodbe novorojencev mater, ki so redno uživale to drogo med nosečnostjo, pripisujejo vplivu te substance, čeprav trdnih dokazov za to nimajo, sklepajo pa na to na podlagi testov, ki so jih opravili na miših.