Skip navigation

Naloga

Vprašanja z več izbirami

Vprašanje

Za posledicami zastrupitve z radioaktivnim izotopom polonijem-210 je leta 2006 umrl:

Answers

nekdanji češki agent Aleksander Litvinenko

nekdanji ruski agent Aleksander Litvinenko

nekdanji ruski agent Aleksander Litvanko

nekdanji beloruski agent Aleksander Litvinenko

Odziv